Polityka prywatności

Administrator danych osobowych oraz jego dane kontaktowe 

Administratorem danych osobowych jest Eager Dots Grzegorz Pluta, Olga Pluta spółka cywilna, ul. Wiązowska 23E, 05-420 Józefów o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 5322089818, o nadanym numerze REGON 386945508, z którym kontakt możliwy jest poprzez:

 • adres korespondencyjny: ul. WIązowska 23E, 05-420 Józefów, Polska,
 • adres poczty elektronicznej: hello@eagerdots.com.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Eager Dots Grzegorz Pluta, Olga Pluta spółka cywilna przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Cel i zakres zbierania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania i przechowywania

Celami przetwarzania danych osobowych są:

 • odpowiadanie na zapytania oraz komunikacja (np. odpowiadanie na pytania, przedstawianie szczegółów naszej działalności biznesowej) z osobami kontaktującymi się z nami telefonicznie, mailowo lub za pomocą poczty tradycyjnej. Cel ten stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 • zawieranie i realizowanie umów związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Cel ten stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit b RODO.
 • prowadzenie księgowości oraz przygotowanie rozliczeń podatkowych. Cel ten stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit c RODO.
 • prowadzenie profilu na portalu społecznościowym LinkedIn. Cel ten stanowi nasz prawnie uzasadniony interes promowania, publikacji wartościowych treści biznesowych oraz umożliwienia użytkownikom tego portalu społecznościowego kontaktu z nami. Portal społecznościowy LinkedIn posiada własną LinkedIn - Politykę prywatności, LinkedIn - Politykę plików cookie oraz LinkedIn - Umowę użytkownika, do przeczytania których zachęcamy. 

Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów, do których zostały zebrane bądź do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Dodatkowo przechowujemy dane osobowe w celach dowodowych, zabezpieczenia roszczeń bądź obrony przed nimi. Cel ten stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Odbiorcy danych

Jako że korzystamy z usług zewnętrzych podmiotów (np. świadczące usługi informatyczne, administracyjne, księgowe), jak również z usług pocztowych oraz kurierskich, przekazujemy tym podmiotom dane osobowe na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. 

Dane osobowe przekazywane są również podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Korzystamy z usług Google Analytics, który przetwarza anonimowe dane zebrane z wykorzystaniem plików cookie używanych na naszej stronie internetowej. Więcej informacji o prywatności oraz warunkach platformy Google Analytics znajduje się tutaj: Google - Prywatność i warunki

Państwa trzecie

Jako że świadczymy usługi utrzymania witryn internetowych, korzystamy z usług Digital Ocean, 101 6th Ave New York, NY 10013. Więcej informacji: Digital Ocean - Polityka prywatności oraz Digital Ocean - Polityka RODO

Prawa osób fizycznych

Przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 • prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (16 RODO),
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 • prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Spółki, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (Art. 21 RODO),

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez:

 • adres korespondencyjny: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 • telefonicznie: (22) 531 03 00

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych wspomnianych wcześniej. 

Profilowanie

Nie podejmujemy decyzji w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, ani nie profilujemy danych osobowych.

Pliki cookie oraz cele używania ich na stronie internetowej

Pliki cookie to pliki tekstowe instalowane automatycznie przez przeglądarkę na urządzeniu użytkownika, gdy ten odwiedza stronę eagerdots.com. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie do następujących celów.

 1. używamy tzw. “serwisowych” plików cookie do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej poprzez:
  • zapamiętanie decyzji użytkownika dotyczącej zgody na wykorzystanie plików cookie,
  • utrzymanie sesji użytkownika, dzięki czemu nie musi ponownie logować się do systemu.
 2. używany tzw. “analitycznych” plików cookie do usprawnienia jakości działania naszej strony internetowej. Pliki cookie, których używamy do tego celu, to pliki cookie Google Analytics wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk oraz raportów dotyczących działania naszej strony internetowej. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji konkretnego użytkownika ani nie zestawia ich ze sobą w sposób, który by to umożliwił. Dzięki statystykom oraz raportom Google Analytics możemy analizować dane takie jak ruch użytkowników na naszej stronie internetowej, sposób, w jaki użytkownicy trafiają na naszą stronę oraz sposób, w jaki się po niej poruszają. Szczegółowe informacje na temat zasad zbierania danych przez Google Analytics przedstawione zostały tutaj: Google - Prywatność i warunki. 

Okres przechowywania plików cookie

“Sesyjne” pliki cookie to pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia przez niego strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki.

“Trwałe” pliki cookie to pliki przechowywanie na urządzeniu użytkownika do momentu ręcznego usunięcia ich przez użytkownika lub do upłynięcia czasu zdefiniowanego w parametrach pliku tekstowego. 

Typy plików cookie

Anonimowe dane gromadzone automatycznie to m.in.:

 • adres IP,
 • rodzaj urządzenia,
 • czas spędzony przez użytkownika na stronie internetowej,
 • aktywności użytkownika na stronie internetowej, 
 • przybliżona lokalizacji użytkownika.

Szczegółowe informacje na temat zasad zbierania danych przez Google Analytics przedstawione zostały tutaj: Google - Prywatność i warunki. 

Zarządzanie ustawieniami plików cookie

Zgodnie z prawem, zgoda użytkownika na użycie plików cookie możne zostać wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej pozwalającej jej na używanie plików cookies. Jeżeli ustawienia przeglądarki internetowej nie zostaną zmienione przez użytkownika i użytkownik będzie kontynuował korzystanie z przeglądarki, zakłada się, że użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookie umożliwiających poprawne działanie strony internetowej.

Użytkownik może wycofać swoją zgodę na instalację plików cookie na jego urządzeniu. W tym celu użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwościach zmiany ustawienie plików cookie można znaleźć tutaj: